Αρχική > Επενδύσεις > Επενδύσεις - VC Funds


AIMS-ΤΑΝΕΟ FUND
Το AIMS-TANEO Fund διαθέτει υπό διαχείριση κεφάλαια €40 εκ., για την πραγματοποίηση επενδύσεων σε μικρές και μεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ). Κριτήρια επιλογής θα αποτελέσουν κυρίως η προσδοκώμενη απόδοση εκάστης επένδυσης και η επιχειρηματική επάρκεια της ομάδας διοίκησης...