Αρχική > Νέα & Ανακοινώσεις > Δελτία τύπου - Ειδήσεις
     


Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού

29/12/2016
Διακήρυξη διαγωνισμού «Έκτακτος Οικονομικός και Λογιστικός Έλεγχος της εταιρείας με την επωνυμία «Ταμείο Ανάπτυξης Νέας Οικονομίας Α.Ε.»»

«Τεύχος Διακήρυξης για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση του έργου: «Έκτακτος Οικονομικός και Λογιστικός Έλεγχος της εταιρείας με την επωνυμία «Ταμείο Ανάπτυξης Νέας Οικονομίας Α.Ε.»», προϋπολογισμού (μη περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ (45.000€)»


Κατεβάστε τη Διακήρυξη

Πίσω
Δείτε επίσης...
VCWorld a business community by TANEO