“Ενώνουμε το παρελθόν με το μέλλον.
Αναδεικνύουμε το δημιουργικό επιχειρείν”

Σε μια σύγχρονη οικονομία των ιδεών, της γνώσης και της δημιουργικότητας, τα επιχειρηματικά κεφάλαια δεν πρέπει να αποτελούν τροχοπέδη αλλά να υποστηρίζουν αποτελεσματικά την υγιή και καινοτόμο προσπάθεια. Η επιτυχία πλέον των επιχειρηματικών εγχειρημάτων οφείλει να στηρίζεται στην ανθρώπινη ικανότητα και την ορθή χρήση των κεφαλαίων. Το χρηματοδοτικό εργαλείο που συνδυάζει άριστα τα συστατικά της ανάπτυξης είναι τα επιχειρηματικά κεφάλαια (venture capital). Οι επιχειρήσεις που έχουν αξιοποιήσει τα επιχειρηματικά κεφάλαια έχουν εμφανίσει θεαματική ανάπτυξη σε σχέση με τους ανταγωνιστές τους. Για μας τα επιχειρηματικά κεφάλαια δεν είναι μια απλή επένδυση.

Είναι ο εντοπισμός και η ανάδειξη των αξιών που κρύβονται σε κάθε επιχείρηση. Είναι το μέσο για την ανέγερση στέρεων και βιώσιμων οικοδομημάτων. Είναι η ευκαιρία υλοποίησης των επιχειρηματικών οραμάτων.